sumak@sumakpompa.com

+90 (262) 502 50 10

Yangın Pompası Nedir ?

Yangın Pompaları: Sulu söndürme sistemlerinde basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen yangın pompalardır. Yapılarda, endüstriyel tesislerde, hizmet ve üretim denince akla gelen her alanda insan ya da ortamdan kaynaklanan; cana, mala büyük zarar verebilecek olası yangın durumlarında kullanılan yangın söndürme pompalarıdır. Yangın çıktıktan sonra değil yangına sebebiyet verebilecek her duruma karşı önlem alınması elbette ki öncelikli şart. Ancak birtakım koşullar, bilinçsiz personel, insani ya da materyallerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile bir şekilde tüm önlemlere rağmen yangın çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda alınan önlemler biri yangın söndürme sistemleridir.

Sumak Yangın pompaları hala günümüz modern yaşamında kullanılan en önemli yangın söndürme ekipmanı olma özelliğini sürdürmektedir. Önemli yatırımlara sahip tesislerin ya da tehlikeli maddeleri işleyen, kullanan tesisler her an yangın riski ile karşı karşıya kalabilmektedir. Olası bir yangın, sadece cana ve mala vereceği zararlar olarak değil, çevreye de büyük ölçüde zararlar vermektedir. Önemli olan husus, yangına sebep olacak unsurları ortadan kaldırarak yangının çıkma riskini sıfıra indirebilmektir. Yangınla mücadeledeki bir diğer husus da alınamayan önlemler neticesinde oluşacak yangının en kısa sürede, can kayıpsız ve en az mal kaybı ile, kontrol altına alınıp söndürülmesidir. Bu eylemler dizisinde sumak yangın pompasının hayati önem taşıdığı aşikârdır. Yangın Pompaların yangın söndürme hizmetinde başarılı olabilmeleri için uluslararası bazı standartların belirlediği şartları sağlaması gerekmektedir. Başlıca Amerikan standartları olan NFPA, UL ve FM standartları, yangın pompalarında uygunlukları, Sumak pompa gibi yangın pompası üreticilere ürünün özelliklerini, kullanıcılara ise bu ürünlerin güvenilirliğini sağlayarak bir bakıma kullanıcıyı da yasal mecralarda güven altına almaya imkân sağlamaktadır.

Yangın pompaları yapı ve çalışma prensibi olarak, genel su temininde kullanılan sumak santrifüj pompalardan farklı değildir. Fakat acil durum anında sorunsuz çalışma güvenilirliği istenmesi gereği normal pompalara göre yapısında önemli detaylara sahiptirler. Otomatik yangın pompaları yangın pompaları ise maksimum güvenilirlik ve net çıkış basınç değerini sağlamaya yönelik olarak tasarlanıp imal edilen dizel ve elektrik motorlu sumak yangın pompa gruplarıdır. Sumak Santrifüj pompalar, sağlayacağı hidrolik değerler ve çalışma koşullarına uygunluğu sebebi ile otomatik yangın pompa sistemlerinde kullanılabilecek tek pompa türüdür. Sumak Yangın pompaları, içerisinde bulunan çark ya da çarkların, motor tahriki ile milleri ekseninde dönel hareketle suya kazandırdığı santrifüj kuvvet sayesinde etki ettiği suya salyangoz gövde formu içerisinde basınç kazandırır .Yangın Pompası içerisinde basınçlandırılmış su, salyangoz gövde formunu takip ederek salyangoz gövde çıkış ağzından tesisata transfer olur. Bu sebeple yangın pompaları, basınç kazandırdığı suyu gerekli olan noktalara transferini sağlayan çeşitli yapılardaki temel hidrolik makinalardır.

Yangın pompası çalışma prensibi nedir?

Sumak Yangın pompaları için, sulu yangın söndürme sistemlerinin “beyni” diyebiliriz. Çünkü eğer hatalı ya da eksik yangın ekipmanları ile kullanılırsa tüm sistemin devre dışı kalmasına yol açabilir Otomatik Yangın pompası seçimi, montajı ve en çok da bakımı konusunda hassas ve titiz olmak gerekir. Çünkü olası bir yangın halinde, sizi koruyacak en önemli nokta alınan “hatasız ve doğru” önlemlerdir. Sumak Yangın pompası performans testinin önemini bu noktada görüyoruz.

 

 

Yangın pompasının çalışma prensiplerini birkaç madde ile özetleyelim;

  • Yangın pompası, yangın sırasında gereken basıncı ve debiyi karşılayacak şekilde seçilmelidir; bu, yangın pompası seçiminde kritik noktalardan biridir.
  • Yangın pompa sistemleri ana ve yedek pompadan oluşur. Bu anlamda ana yangın pompalarını yedekli olarak projelendirmek önemli bir detaydır çünkü olası risklerde hep bir B planı gereklidir.
  • Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan yangın pompaları, bir kontrol panosu tarafından kumanda edilir. Her bir yangın pompası için ayrı bir kontrol panosu Bu panolar ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak konumlandırılır.
  • Yangın söndürme sistemlerinde elektrik motor tahrikli ya da dizel yangın pompaları kullanılabilir.
  • Yangın söndürme tesisatındaki sistem basıncı, yangın pompasına ait basınç şalterinden ayarlanan değerin altına düşerse yangın pompası otomatik olarak devreye girer. Basınç şalterinden sinyal bilgisi gelir ve bu bilgi kontrol panosuna iletilir. Yangın pompası gelen basınç bilgisine göre devreye girer ve gerektiğinde kontrol panosu üzerinde yer alan durdurma anahtarı ile devre dışı bırakılır.

Yangın Pompası Seçimi

Yangın pompaları, nominal akış ve basınç kapasitelerine göre seçilmelidir. Örneğimizde, gerekli akış 295 gpm'dir. Yangın pompalarının nominal akışlarının %150'sinde çalışması gerekir. Bu nedenle, akış talebine göre derecelendirilmiş bir yangın pompası seçilmesine gerek yoktur; bu aşırı büyük bir pompa ile sonuçlanır. Örneğin, akış talebi 295 gpm ise 200 gpm nominal yangın pompası teknik olarak bu akışı sağlayabilir.

Birçok yangın pompası üreticisi, web sitelerinde gerekli akış ve basıncın girilebileceği seçim araçları sağlar ve sonuçlarda bu gereksinimleri karşılayabilecek pompaları gösterir. NFPA, pompaların performansı için sınırlar getirir. Bu, pompa eğrilerinin çok dik olmamasını; basınç artışının hızlı bir şekilde düşmesini sağlar.

Santrifüj Pompalar, nominal akışlarının ötesindeki hızlarda aktıkça, sağlayabilecekleri basınç azalır. Bazı santrifüj pompalarda, akış arttıkça basıncın yavaşça düştüğü düz eğriler vardır, diğerleri ise daha hızlı basınç kaybeder. Akış gereksiniminin yangın pompası eğrisinde nerede olduğunu dikkate almak önemlidir. Su akışı talep noktasında, elektrik , dizel motorlu yangın pompasının sağladığı basınç artışının gerekli basınçtan daha yüksek olması gerekir.

Son kontrol için gerekli akış ve basınç noktasını üreticinin pompa eğrisine yerleştirin. Pompanın bastırma sisteminin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bu noktanın pompa eğrisinin altında olması gerekir.

Performans gereksinimlerini karşılayan büyük olasılıkla birçok pompa vardır, ancak basınç ve akış gereksinimlerine sahip olmak, gerekli akış ve basınç noktasının ilerlemesine izin verir.

Yangın pompası Periyodik Kontrolleri

Yangında doğabilecek can ve mal kaybını önlemek amacıyla kurulan yangın tesisatı sistemi çok önemlidir. Ülkemizde yaşanan iş kazalarının büyük çoğunluğu yangın ile sonuçlanmakta ve telafi edilemeyecek boyutlarda zararlar oluşturmaktadır. Çalışır bir vaziyette bulunan Sumak yangın pompası ve tesisatı işletmeleri ve tesisleri büyük zararlardan ve de en önemlisi can kayıplarından korumaktadır. Bu sebeple yangın tesisatının periyodik kontrolleri büyük önem arz etmektedir.  Yangın tesisatı sistemi ve yangın pompaları hastanelerde, okullarda, apartmanlarda, avm ve otoparklarda , fabrikalarda  ve büyük tesislerde kullanılması zorunludur.

Yangın Tesisatı ve otomatik yangın söndürme sistemleri “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe” tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların ve yangın pompalarının periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Yangın Tesisatı periyodik kontrolleri TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 ve NFPA standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.