sumak@sumakpompa.com

+90 (262) 502 50 10

Tarımsal Sulama Sistemlerinde Su Pompası Seçimi

Tarımda sulamada su pompası, bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken yer ve zamanda verilmesini sağlamaktadır. Su pompası seçiminde ve sulamada  esas ilke suyun, en az kayıpla bütün tarlaya eşit bir şekilde yayılmasıdır.

Tüm dünyada gıda ihtiyacı arttıkça, tarımsal sulama ihtiyacı da aynı oranda artmaya devam ediyor. Su kaynaklarının verimi kullanılması için yeni ve modern birçok su pompası çeşitlerinin kullanıldığı ülkemizde hem sulanan tarımsal alan miktarı artıyor hem de bu yeni nesil yüksek verimli su pompaları gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Buda su pompası kullanımının da artmasına neden oluyor.

Tarımsal sulamalarda su pompası seçiminde düzenli ve etkin sulama için düşük basınç ve hatta debi gereksinimlerini karşılayan su pompaları seçilmelidir. Su pompası fiyatları tarımda tek başına en yüksek gider kalemlerinden birini oluşturur. Su Pompası sistemlerindeki artan teknolojiler, değişken koşullara karşın enerji maliyetlerini düşürmek için optimize edilmiş pompa verimliliği sağlar. Yüksek verimli su pompaları fiyatları diğer verimli olmayan su pompası fiyatlarına göre yüksek olmasına karşın sağladığı enerji tasarrufu ile kendisini kısa vadede amorti edebilmektedir.

Akışkanların transferinde kullanılan su pompalarının tükettiği toplam enerji birçok insanın fark etmediği kadar fazladır. Su Pompalarının dünya elektrik tüketimi içindeki payı %20 gibi devasa bir orana denktir. Eğer yüksek verimli su pompaları kullanılır ise dünyadaki toplam elektrik tüketimi %4 azaltılabilir, bu miktar 1 milyar insanın evinde tükettiği elektriğe eş değerdir. Su Pompası seçimlerinin doğru yapılması, basınç kayıplarının doğru hesaplanması, sistem tasarımlarının doğru yapılması, otomasyon ve yeni teknolojilerin kullanılması ile pompaların tükettiği enerjinin ortalama %30’unu tasarruf edebiliriz. Bu sebeple pompa sistemlerinin enerji verimliliği önemle ele alınan bir konu olmuştur.

Su pompası sistemlerinin çalışmasında su pompalarının yüksek kaliteli malzemelere sahip olmaları, yüksek verimli motorlara sahip olmaları sistemin verimli çalışması için tek başına yeterli değildir. En yüksek verimliliğin elde edilmesi ancak iyi bir sistem dizaynına, iyi bir su pompası dizaynına ve bu iki dizaynın arasındaki ilişkiyi belirleyen çalışma şartlarına bağlıdır. Belli bir uygulama için su pompası seçerken pompanın yüksek verimlilik alanında çalışma noktası olan su pompasını seçmek önemlidir. Aksi takdirde su pompasının güç tüketimi gereğinden fazla olacaktır. Ancak sistem ihtiyaçlarının değişkenlik gösterdiği durumlarda optimum çalışma noktasına uyan su pompasını seçmek mümkün olmayabilir. Bu yüzden değişen ihtiyaçlara göre su pompası performansını ayarlamak gerekebilir. Su Pompasının performansını değiştirmek için en çok hız kontrollü yani sürücülü pompalar kullanılmaktadır. Bu su pompaların fiyatları normal su pompası fiyatlarına  göre yüksek olsa bile sağladığı enerji tasarrufuna bakılarak kısa vadede ilk yatırım fiyat farkını geri kazandırmış olacaktır.

Dünyada tarım alanları giderek azalırken, artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut tarım arazilerini verimli hale getirmek büyük önem taşıyor. Sumak Pompa olarak olarak özel tip su pompalarımız ile tarım alanlarının ihtiyaçlarını cevaplayan verimli çözümler sunuyoruz. Elektriğin temin edilemediği yerler için, dizel motorlu su pompalarıfiyat ve Mobil pompalama sistemlerimizle, çiftçilerimizi çözümsüz bırakmıyoruz.