sumak@sumakpompa.com

+90 (262) 502 50 10

Ph Nedir, Günlük Hayatta Kullandığımız Ürünlerin Ph Değerleri Nelerdir?

 

PH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" (Hidrojenin Gücü)'dir. 0'dan 14'e kadar olan bir skalada ölçülür. PH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise Hidrojenin kimyasal formülünden türetilmişlerdir. PH cetveline göre;

PH=7 olan maddeler nötrdür.

PH>7 olan maddeler bazik özellik gösterir. (7-14 arasında ise)

PH<7 olan maddeler asidik özellik gösterir. (0-7 arasında ise)

Bazı asitlerin ve bazların maddeler üzerinde oluşturduğu etki diğerlerinden fazladır. Böyle maddelere kuvvetli asit veya kuvvetli baz denir. PH değeri 3'ün altındaki asitler kuvvetli asit, PH değeri 12'nin üstündeki bazlar kuvvetli baz olarak tanımlanır.

PH H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri ile ölçülebilir.Düşük PH’lı sular çoğunlukla, hız kısıtlayıcı reaksiyon olan katot reaksiyonunu kolaylaştırıp, korozyonu artırır. Bu parametre içme suyunun güvenliği hakkında direk bilgi vermez. Düşük pH ve aynı zamanda düşük TDS ‘li sular korozif olduğu için borulardaki birtakım zehirli metalleri çözebilir. Yüksek PH ‘a sahip sularda da PH’ı yükselten kimyasalların zararlı olup olmadığı belirlenmelidir.

PH değeri 7.6'nın üzerineki sıvının tenimizle temas etmesi durumunda tenimizin  normal asit ortamı bozulur. Akabinde de mikropların deri üzerine yerleşip, enfeksiyonlar oluşturmasına sebep olur. PH 7.2'nin altına düştüğünde Kloraminler oluşur, metalik aksamlar üzerinde korozyon tehlikesi, havuz yapı malzemelerinde aşınma ve çöktürme ile dezenfeksiyon yetersizliği gibi sorunlar yaşanır. Ayrıca PH değeri düşük olduğunda da göz ve mukoza tahrişlerine neden olan ve fena koku yaratan klor-azot bileşikleri (monokloramin) oluşmaktadır.