sumak@sumakpompa.com

0262 502 50 10

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza işbu Formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

 

YÖNTEM

ADRES

Başvuruyu Şirketimize yazılı olarak iletmek

(başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini kanıtlayıcı belge ile yazılı olarak başvurması veya başvuruyu noter kanalıyla tebliğ etmesi)

 

Çerkeşli İmes OSB San. Sitesi 9. Cad. No:14 Dilovası/Kocaeli 

Mobil imza/e-imza içerecek şekilde oluşturulan e-mail ile yapılabilecektir

    kvkk@sumakpompa.com

 

Tarafımıza işbu formda belirtilen usul ve esaslara uygun başvuruda bulunmanız halinde; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Başvurunuza ilişkin işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler doğabilir. Buna göre talebiniz, cevabın yazılı olması yönündeyse Şirketimiz tarafından verilecek cevabın 10 (on) sayfaya kadar olan kısmı için bir ücret alınmayacak ancak 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Ayrıca başvuruya cevabın CD, taşınabilir bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesinin gerekmesi halinde, ilgili kayıt ortamının maliyeti talep edilebilecektir. Buna karşın, başvurunuzun, Şirketimizin bir hatasından kaynaklandığının anlaşılması hâlinde alınan tüm ücret ve masraflar tarafınıza iade edilecektir.

Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi için bazı durumlarda kimliğinizi doğrulamak amacıyla sizden belirli bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu tür taleplerimiz de kişisel verilerinizin yetkisiz kişilere açıklanmasını önlemek amacıyla uyguladığımız bir diğer güvenlik önlemidir.

Yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu nedenle lütfen tarafınıza ulaşmamızı istediğiniz kanalı ve ilgili bilgileri aşağıdaki şekilde belirtiniz.

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad Soyad

 

T.C Kimlik Numarası

Yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik

numarası yazılmalıdır.

 

Tebligat Adresi

 

 

Varsa E-posta Adresi, Telefon

veya Faks Numarası

 

 

 İLETİŞİM TERCİHİNİZ

Lütfen başvurunuza verilecek cevabın size nasıl iletilmesini istediğinize yönelik tercihinizi belirtiniz.

  • Yazılı olarak tebligat adresime gönderilsin.
  • Elektronik ortamda e-posta adresime gönderilsin.

Başvurunuzu değerlendirebilmek adına lütfen şirketimiz ile olan ilişiğinizi aşağıdaki bilgileri yanıtlayarak belirtiniz.

İlişik sebebi

 

  • Müşteri
  • Ziyaretçi
  • İş Ortağı
  • Bayi
  • Tedarikçi
  • Eski Çalışan
  • İş Başvurusu/CV Gönderimi Yapan
  • Diğer ……………………

Açıklama (ilişkinin kaynağı, iletişimde olduğunuz birim, tarih, ilişiğin süresi, sözleşme vb. bilgiler) :

....................................................................................................................................................................................


Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi belirtiniz. Lütfen talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza

ayrıca ekleyiniz.

....................................................................................................................................................................................

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :