sumak@sumakpompa.com

+90 (262) 502 50 10

Kirli Su Dalgıç Pompalar

Kirli Su Dalgıç Pompası veya Pis su Pompası  basılacak sıvı ya da ortamın içinde çalışan pompa çeşitlerinden birine verilen isimdir. Motor, pompa gövdesine bitişik olacak şekilde monte edilmiştir. Kirli Su Dalgıç pompası direkt kirli sıvı ile temas halinde olduğundan motor birtakım teknik özelliklere göre donatılmıştır. Bu teknik özelliklerden biri su geçirmez IP 68 muhafazasıdır. Ayrıca kısa devreye neden olabilecek herhangi bir sıvının içeri girmesini önleyecek ve hasara karşı koruyacak mekanik salmastra ile donatılmıştır. Kirli su dalgıç pompalarının bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekilde dizayn edilmiştir. Kirli su Dalgıç pompaları bu kadar kullanışlı ve avantajlı yapan özelliklerden biri de dış etkenlere maruz kalmadan çalışacak şekilde tasarlanmış olmalarıdır diyebiliriz. Kirli su dalgıç pompa kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kirli Su tahliye edilmesi gereken alanlar
 • Binaların atık kirli su logarları
 • Kirli su arıtma tesisleri ve buna benzer yerler.

Kirlı su dalgıç pompaları parçalıyıcı bıçaklı kirli su dalgıç pompası ve Foseptik dediğimiz pis sularda çalışan dalgıç pompalar olarak çeşitlendirilirler.

Kirli su dalgıç pompası katı maddeler ihtiva edebilen evsel, kimyasal ve endüstriyel atık suların tahliyesinde kullanılan, elektrik motoru ve pompası bir parça halinde imal edilmiş, su içinde ve bir kısmı su içinde çalışabilen, bastığı suyun içinde bulanabilecek katı maddelerle tıkanmayan bir makinadır.

Kirli su dalgıç pompası fiyatları pompa yapısına göre değişiklik gösterebilir. Pompanın sahip olduğu parçalayıcı bıçak , su kaçak elektrodu , otomatik boru bağlantı kızağı , pompa kumanda panosu gibi özellikler kirli su dalgıç pompa fiyatlarını belirleyici özelliklerdir.

Kirli su Dalgıç pompaları Tamamen akışkan içerisinde çalıştıklarından, gürültü ve titreşime neden olmazlar, konforlu bir iletişim sağlarlar. Ayrıca pompa ve motorun kullanıcı tarafından müdahale edilemeyecek şartlarda bulunması nedeniyle, hatalardan kaynaklanabilecek arızalar oldukça azdır.

Kirli su dalgıç pompası seçim işlemi süresince, sistem için tasarlanan debi için, yüksek verimli (%70 ve üzerindeki) pompalar göz önüne alınmalıdır. Çünkü, düşük verimin, güç tüketimine olan etkisi daha önemlidir. Pompa seçiminde, tasarım parametrelerinden, debi ve Toplam dinamik yükseklik %10 daha büyük alınabilir. Bu durum, pompanın değişen işletme koşullarına uydurulabilirliği, uzun süre ve kalıcı performansla çalışmasına hizmet edecektir. Büyük debili tesislerde, toplam işletme masrafları, yüksek verimli bir pompanın kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ekonomiklik pompa seçiminde her zaman birinci kriter olmalıdır. Pompaj tesisinin işletme masrafları ile yatırım masraflarını göz önünde tutmak oldukça önemlidir.

Eğer kullandığınız dalgıç pompa, akışkan basma işlemlerinde yetersiz kalıyorsa bu duruma sebep olan birden fazla neden olabilir. Çıkış vanası kapalı olabilir ya da basma borusu hasar almış olabilir. Yanı sıra emiş ağzı bağlantısını oluşturan süzgeç de tıkanmış olabilir bunların hepsi dalgıç pompa arızasına yol açabilir. Eğer dalgıç pompa basma yüksekliği yetersiz ise bu durum, kuyu su seviyesinin düşük olduğunu gösterebilir. Dalgıç pompalar yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi dış etkenlere maruz kalmayacak şekilde tasarlanmıştır ancak olası bir kaçak durumuna karşı gereken ön güvenliğin ve önlemlerin de alınması gerekir. Dalgıç pompa arızaları ile devam edelim. Yukarıda saydıklarımızın yanı sıra, dalgıç pompa arızalarından birkaçını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Pompa ya da çek valf tıkanmış olabilir. Bu durumda pompayı kuyudan çıkarıp onarımını yapmanız gerekir.
 • Pompa çok düşük devirde çalışıyor olması muhtemeldir. Düşük voltaj ya da dengesizlik olup olmasını kontrol etmeniz gerekebilir.
 • Tesisatta kaçak olmuş olabilir. Her bakımdan iyi bir inceleme gerektirir.
 • Mil ya da kaplin kırılmış olabilir. Pompayı kuyudan çıkarıp kontrol edin ya da gerekiyorsa mili ya da kaplini yenileyin.
 • Basınç şalteri arızalı olabilir ya da ayarları yanlış olabilir.
 • Pompa çarkları tıkanmış olabilir bu durumda pompayı kuyudan çıkarıp kontrol etmeniz önerilir.
 • Eğer termik koruma sistemi devreye giriyorsa bu durumda emiş süzgeci, pompa elemanları ya da çek valfi temizlemeniz gerekebilir çünkü pompa bloke halde olabilir.
 • Eğer pompa gürültülü çalışıyorsa ve bu olağandışı bir duruma işaret ediyorsa bu durumda pompa elemanlarının tıkanmış olma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.