sumak@sumakpompa.com

0262 502 50 10

IP Koruma Sınıfı Nedir?

IP  (Ingress Protection Rating) Kodu nedir?

Açılımlarından da anlaşılacağı üzere IP koruma sınıfı elektrikle çalışan aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Güvenli çalışma şartlarını belirtmek için elektrikli ürünlere IP kodu verilmelidir. IP derecesi 2 veya 3 basamaklı bir sayıdır; 3. basamak IEC 60529 da yer almadığı için çoğunlukla kullanılmaz. Farklı etkilere karşı dayanıklılığı kolay ifade edebilmek için; IP derecelendirmesinde herbir basamak ayrı bir etkiye karşı korumayı ve basamaklardaki sayılar korumanın derecesini belirtir.

IP Sınıflandırmasında kullanılan basamakların anlamları:

1. Katı cisimlere karşı koruma

2. Sıvılardan koruma

3. Mekanik etkilerden koruma (IEC 60529’da yer almadığı için çok sık kullanılmaz)

Örnek verecek olursak IP 54 koruma sınıfına ait bir elektriksel malzemenin koruma derecesi: 5 rakamı katı cisimlere karşı olan korumayı 4 rakamı ise sıvılara karşı olan konuma sınıfını belirtir. Aşağıdaki tablodan İlk rakam 5’in anlamına baktığımızda Toza karşı korumalı, İkinci rakam 4’ün anlamına baktığımız zaman Her yönden sıçrayan suya karşı korumalı olduğunu anlıyoruz.