sumak@sumakpompa.com

+90 (262) 502 50 10

Havuz Pompası Seçimi Nasıl Yapılır?

Havuzlarda su sirkülâsyonunun temeli olan havuz pompaları seçimi yapılırken dikkate alınacak birden fazla parametre vardır.  Havuz tipi pompa tercihinde en önemli etkenlerden biridir.  Havuzun skimmerlı ya da taşmalı oluşuna göre kullanılacak pompa özellikleri değişir. Bunun yanında havuzun yüksekliği ve pompaya olan mesafe de aktif çalışacak bir pompa için etkilidir. Havuz tasarımında kullanılan havuz ekipmanları çeşitleri bile pompa seçiminde değişikliğe yönlendirebilir. Örneğin filtre ve pompa uyumu ideal bir havuz için çok önemlidir. Pompa aşırı güçlü olduğunda filtrasyon istenilen düzeyde gerçekleşmeyebilir.
  
 Havuz pompaları seçiminde üretici firmalar tarafından pompaların 14 mss (metre su sütunu) basınç kaybına karşılık gelen debileri kataloglarında kullanıcılara verilir ve uygun debideki pompa seçimi buna göre yapılır.
  
 Basınç kaybı değerinin hesaplanan yaklaşık sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
  
 Kum filtresi direnci (temiz halde iken)                                                    5 mss
 Kum filtresinin kirlenmesi ile doğan direnç                                              3 mss
 Toplam boru sürtünme kaybı                                                                2.5 mss
 Toplam vana ve fittings kayıpları                                                           1 mss
 Denge tankındaki min. su yüksekliği ile Havuz üst kodu seviye farkı           2.5 mss
 Toplam