Güneş enerjisi ile su pompası nasıl çalışır?

Güneş enerjisinin pratik, ekonomik ve işlevsel olarak kullanıldığı alanlardan bir tanesi de güneş enerjili solar pompa ile sulama sistemleridir. Özellikle de elektrik şebekesine uzak bölgelerde sulama ya da içme suyu çıkarma amaçlı pompa çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğu noktalarda, bu sistemle uyumlu çalışabilecek komple çözümler önem kazanmaktadır. Şehir şebekesinin kullanılmadığı uzak evlerde yada işlerde su pompalama sistemleri mutlaka gerekmektedir. Güneş enerjili su pompalama sistemleri ise bu konuda ciddi bir çözümdür. Mahsul sulamada, su depolamada ve içme suyu tedarikinde rahatlıkla kullanılabilir.
 
Pompa dizaynı güneş panellerinden enerji alarak çalışmaya uygundur ve yeterli enerji rahatlıkla üretilebilmektedir.
 
Bir kaynaktan su çekmek için öncelikle bulunulan yerin yeterli güneş alıp almamasına bakılır. Güneşin maksimum şekilde alınabileceği açıda ve yönde güneş panelleri bağlanır. Bölgede güneşlenme süresi az ise aküleri şarj edip destekleme sağlanabilir. Ya da rüzgar yeterli ise rüzgar gücünden de destek sağlanarak hibrit bir çalışma yaptırılabilir.
Güneş Enerjili Sulama Sistemlerinin Avantajları:

 • Şebekeden bağımsız çalışır.
 • Bakım-işletme maliyeti sıfıra yakındır.
 • Elektriksel kayıplar asgari seviyededir.
 • Uzun kablolama ve sahada jeneratör kullanımına gerek kalmaz.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Montajı kolay, basit ve pratiktir.
 • Modüler ve ölçeklenebilir yapıdadır.
 • Mobil uygulama yapmak mümkündür ve imece usulü kullanılabilir.
 • Çevre dostudur.
   
  Sulama sistemi için gereken gücü güneş enerjisinden karşılamak amacıyla ilk olarak sistem için gerekli hidrolik enerji, yükseklik ve gereken su miktarına bağlı olarak hesaplanır. Son olarak hesaplanan hidrolik enerji, aydınlanma süresi ve panel verimliliği hesaba dahil edilerek gerekli panel gücünü aşağıdaki formüllerden hesaplanır.
   
  E = ƿ × g × V × h
  E : Hidrolik Enerji [Watt×s/gün]
  ƿ : Suyun 20°C’de özkütlesi (1001 [Kg/m³])
  g : 9.8 [m/s²]
  V : Günlük gerekli su miktarı [m³/gün]
  h : Basma yüksekliği [m]
  E = 1001 × 9.8 × V × h [Watt × s/gün] = 0.002726 × V × h [kWh/gün]
  P[kW] = (0.002726 × V [m³] × h[m]) / ( %30 ×  I [kWh / m²])
  P : Gerekli panel gücü [kW]
  I : Günlük ortalama aydınlanma [kWh/m²]