sumak@sumakpompa.com

+90 (262) 502 50 10

Frekans Kontrollü Manyetik Rotorlu Pompalar

Günümüz dünyasında pompalar hayatımızın birçok yerinde karşımıza çıkan teknolojik yapılardır. Pompaların çalışması muhtelif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyar, ancak en çokta elektrik enerjisi ile çalıştırılırlar. Elektriğin üretilmesi de çok pahalı bir proses olduğundan dolayı bu faydalı materyalin en verimli şekilde kullanılması için pompa sektöründe kendi içinde her dönem ekonomik tedbirler alma yoluna gitmiştir.

Bu yöntemler sırası ile aşağıdaki gibi gelişmiştir;

1.      Pompaların iyi bir hesap ile en optimum şekilde çalışabilmesi için doğru seçim yapılması gerekmiştir.

 2.      Pompaların optimum çalışma noktalarını yakalayabilmek adına muhtelif devirli motorlarla teçhiz edilmişlerdir.

 3.      Pompaların sistemin şartlarına uyup devir ayarı yapabilmesi için asenkron motorlar frekans kontrollü sürücülerle çalıştırılmıştır.

 4.      Pompalar son olarak yüksek verim elde edilebilmesi için senkron manyetik motorlar ile teçhiz edilmişlerdir. Gelinen en son nokta burasıdır.

 Bu konuda Sumak Pompa olarak enerji tasarrufunun çok önemli olduğu anlayışı ile üzerimize düşeni yapmak için çalışmalarımıza hız vermekteyiz.  Sumak Pompa SSP INV serisi yani Yüksek verimli frekans kontrollü sirkülasyon pompalarının ülke ekonomisine kazandırmak adına arge ve üretim çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.  

YÜKSEK VERİMLİ SİRKÜLASYON POMPALARI

 BU pompalar ısıtma, soğutma sistemlerinde ve buna benzer kapalı devre sistemlerde istenen şartlara uyarak çalışan senkron manyetik motorlu pompalardır. Bu pompaların elektrik motorları senkron motor olduğundan yük altında devir düşümü olmaz. Bundan dolayı senkron motorlar her zaman daha verimli motorlardır. Aynı şartlarda çalışan senkron ve asenkron motorlu pompa değerlerinin güç, basınç, debi değerleri mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir.

                                     Asenkron Motorlu Pompa                             Senkron Motorlu Pompa

 Çektiği Güç W :                       1308 Watt                                                      1166.3 Watt

  Basınç Hm       :                       3.17 mSS                                                        3.37 Mss

  Debi Q (m3/h) :                       4.64 m3/h                                                       5.47 m3/h

 Yukarıdaki değerler aynı şartlarda elde edilmiş değerlerdir. Senkron ve asenkron motorda verimlilik farkını aşağıdaki formülle anlayabiliriz;

  FREKANS KONTROLLÜ MANYETİK ROTORLU POMPALAR