sumak@sumakpompa.com

+90 (262) 502 50 10

Elektrik KW, KVAR, KVA Nedir?

Watt Uluslararası Standartlara (SI) göre güç birimidir. Modern buhar makinesinin mucidi olan İskoçyalı James Watt’a ithafen bu ölçü birimine Watt denmiştir. Aynı zamanda bir elektrik birimidir. Bir alıcıdan geçen akımla o alıcının uçlarına tatbik edilen gerilimin çarpımı o alıcının çektiği gücü verir. Bu da Wattla ölçülür. Başka bir deyimle Watt saniyede bir julluk iş yapan bir motorun güç birimidir.
 
KiloWatt (KW) bin Watta eşit bir birimdir. Günlük hayatta kullanılan elektriğin tutarı kilowatttla ölçülür. Ödenecek para sarf edilen kilowatta göre ayarlanır.
 
Elektrik ile çalışan sistemlerin şebekeden çektikleri güç Aktif Güç ( W ) ve Reaktif Güç  ( VAR ) olmak üzere ikiye ayrılır. Görünür güç ( VA ) ise aktif ve reaktif güçlerin karelerinin toplamının karekökü ile bulunur.
Aktif güç elektrikte iş yapan güçtür. P ile gösterilen aktif güç şebekeden çekilen akım ile gerilim arasındaki açının (φ) cosinüsü ile akım ve gerilimin çarpılması ile bulunur (P=V.I.cosφ).  Sistem üç fazlı ise çekilen güç de kök 3 ile çarpılır (P=31/2.V.I.cosφ). Aktif gücün birimi Watt’tır (W).
Reaktif güç ise manyetik alanla çalışan motor, trafo gibi elektrik makinelerinin çektiği güçtür ve manyetik alanın oluşması için kullanılır. Reaktif güç;  şebekeden çekilen akım ve gerilimin arasındaki açının (φ) sinüsü ile akım ve gerilimin çarpımı ile ifade edilir ve Q ile gösterilir (Q=P.tanφ). Reaktif gücün birimi Var dır.
Görünür güç şebekeden çekilen görünür güç olarak bilinir S ile gösterilir ve tek fazlı sistemlerde S=V.I olarak ifade edilir. Ayrıca görünür güç aktif ve reaktif güçlerin karelerinin toplamının karekökü ile ifade edilir (S=(P2+Q2)1/2). Görünür gücün birimi Volt Amper’dir (VA).