sumak@sumakpompa.com

0262 502 50 10

Mısır’a Elektrik Dizel Yangın Pompası İhracatımızın Sevkini Gerçekleştirdik…


Kahire’de tamamlanan otel ve sanayi projeleri için hazırlanan yangın pompalarımızı sevk ettik.